วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา(หัวหน้าทีม) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ของจังหวัดพะเยา ณ หมู่บ้านสันต้นแหน ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

88073629 3023191411045183 8893376410874281984 o

88424893 3023191427711848 1267110210967699456 o

89071279 3023191477711843 2351531277875675136 o