วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมือง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา

89083185 3027826130581711 2703665905488887808 o

87382344 3027826263915031 1637198609332043776 o

87468594 3027826020581722 5842885621286174720 o