วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังการอบรมทางไกล (Conference) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

88228594 3029802883717369 1779494981837258752 o

89233823 3029802947050696 4115616226292531200 o