วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพะเยา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

89394060 3037153219649002 1653595308409487360 o

89260051 3037153472982310 1228137467270397952 o