วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 1/2563 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

89039134 3039626469401677 6747782359505960960 o

89073604 3039626446068346 6673037425905762304 o