วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดให้มีการบริการและแก้ไขปัญหาด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ข้าว ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย เพื่อให้บริการแก้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้

90027645 3044264038937920 8553052496648470528 o

89271146 3044264008937923 1632417803925454848 o

89424066 3044264562271201 6152313142807363584 o