วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานสู่ผลสัมฤทธิ์ และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

89716221 3046545915376399 2416799069784506368 o

90069387 3046545845376406 1690475419486126080 o