วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ,รายงานผลการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง,สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 จังหวัดพะเยา,การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

90048112 3058675370830120 8837138306668953600 o

90184880 3058675544163436 6521576142946697216 o