วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาสหกรณ์ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting เพื่อรับฟังข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

91869131 3096297930401197 8410883564412862464 o

91557959 3096298170401173 6800266834093277184 o