วันที่ 3 เมษายน 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ ออกตรวจ สต๊อกข้าวเปลือกและข้าวสาร ของสหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด (สาขาบ้านต๊ำ) และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลในภาวะและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ว่าเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ และได้แนะนำส่งเสริมด้านการทำธุรกิจสินค้าข้าว ตลอดจนแนวทางและช่องทางด้านการตลาดสินค้าข้าวให้ผู้แทนสหกรณ์ฯทราบด้วย

92004408 3098406923523631 4409825978604322816 o

91785322 3098406806856976 2723918312672067584 o