วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และติดตามผลการดำเนินการตามมาตร การบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

92456288 3113076312056692 5342138343478001664 o

92557647 3113076355390021 3194968966824984576 o