วันที่ 9 เมษายน 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผอ.นิคมสหกรณ์เชียงคำ และ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ – ภูซาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเชียงคำ และโรงพยาบาลภูซาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทั้ง 2 โรงพยาบาล ต่อสู้กับภัยโควิด 19 และขอขอบคุณ “กองทุนสวัสดิการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา” ที่ได้เอื้อเฟื้ออุปกรณ์มา ณ โอกาสนี้ด้วย

92324955 3113290112035312 2838674500176838656 o

92345762 3113289138702076 476151657961357312 o