วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวชัญญา จันทนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.จุน,อ.ปง) เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวนาปรัง ฤดูกาลผลิต 2563 ณ จุดรับซื้อ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค พะเยา จำกัด ราคารับซื้อข้าวอยู่ที่ กิโลกรัมละ 11.50 - 12.00 บาท

92419988 3113419248689065 2602170863302213632 o

93188416 3113419262022397 2269841137344708608 o