วันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมใจสั่งซื้อแคนตาลูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนแคนตาลูปอำเภอแม่ใจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งไม่สามารถระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้

92951831 3125603647470625 354506815360204800 o

92866325 3125603657470624 1977708439807197184 o