วันที่ 15 เมษายน 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมกรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชี้แจงโดยกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

93425233 3128221807208809 8487164039015694336 o

93513973 3128221793875477 1400646752859586560 o