วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ.เชียงม่วน) และนางสาวฐิติพร โลมะวิสัย นักวิชาการสหกรณ์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ของใช้จำเป็นเพื่อต้านภัยโควิด-19 (Covid-19) แก่โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีบุคคลากรโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

93477161 3128315623866094 6302641709746487296 o