วันที่ 16 เมษายน 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานออกตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์ลิ้นจี่ ในเขตตำบลแม่สุก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อบริการเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในช่วงฤดูกาลนี้

93479407 3130801610284162 2875118508864176128 o

93868989 3130801746950815 5592665009919361024 o

94036002 3130801703617486 7374814010962608128 o