วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ–ภูซาง) และนางสาวอรทัย แสงศรีจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกของ สหกรณ์การเกษตรตำบลอ่างทอง จำกัด ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 จำนวน 33,950 กิโลกรัม เป็นเงินจำนวน 274,708.00 บาท ราคาเฉลี่ย 8.09 บาทต่อกิโลกรัม โดยชำระค่าข้าวเปลือก เป็นเงินสดให้แก่สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้จำหน่ายให้แก่ ท่าข้าวธนชัยรุ่งเรือง ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และรับชำระค่าข้าวเปลือกจากท่าข้าวเป็นเงินสด

93829843 3135358356495154 2405196885649260544 o

93614770 3135358679828455 3220180618126032896 o

93852220 3135359026495087 4144016160666419200 o