วันที่ 20 เมษายน 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานออกตรวจเยี่ยมและแนะนำส่งเสริมด้านต่างๆ และประเมินสถานการณ์ลิ้นจี่ ตลอดจนหาแนวทางการตลาดและหามาตรการต่างๆ และทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก และกลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย ในเขตตำบลศรีถ้อย (ห้วยป่ากล้วย) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อบริการเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในช่วงฤดูกาลนี้ ซึ่งต้นเดือนพฤษภาคม นี้ผลผลิตลิ้นจี่ก็จะออกสู่ตลาด ให้ทุกคนได้บริโภคกันแล้ว

94351080 3141245529239770 6520430769658134528 o

93687138 3141245332573123 2716425883958116352 o

94021922 3141245492573107 8817963846082756608 o