วันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพะเยา ร่วมใจสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 1 ตัน จากของสหกรณ์เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่

93848005 3143340695696920 8467118662141083648 o

93886924 3143340685696921 5878735245154451456 o

94381759 3143340825696907 8175801699152166912 o