วันที่ 21 เมษายน 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมแถลงข่าว เรื่องการบริหารจัดการลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เพื่อแถลงถึงมาตรการรองรับและแนวทางแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ออกสู่ตลาดตลอดถึงผลิตผลการเกษตรอื่นที่จะออกสู่ตลาดซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการแถลงข่าว

93788366 3143642862333370 6161991314737987584 o

93655443 3143642882333368 3761769418556702720 o