วันที่ 28 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัดและพื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

94702722 3161599060537750 6864536913689182208 o

94733477 3161598893871100 7325021067825643520 o

95267755 3161599073871082 3425455586446147584 o