วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

95505087 3166946356669687 7148689141083930624 o

95331790 3166946353336354 4118647244842860544 o