วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับผลกระทบ เนื่องจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมารับซื้อผลผลิตในปีนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่มีตลาดในการรองรับผลผลิต โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยการช่วยกระจายลิ้นจี่จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่โดยตรง สู่ผู้บริโภคนอกแหล่งผลิตทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องการการติดต่อสั่งซื้อลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ด้วย

97257556 3200520729978916 584299866482540544 o

96605885 3200520726645583 8442464643623944192 o