วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมใจสั่งซื้อลิ้นจี่จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

97396874 3203388026358853 1729319090826248192 o