วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของจังหวัดพะเยา (ลิ้นจี่, มะม่วง, ลำไย) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องการการติดต่อสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรได้โดยตรง โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

98270904 3205958352768487 65729488008249344 o

97674182 3205958359435153 7741847652492378112 o