วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา คือ ข้าวสารและมะม่วง จำนวน 10 ตัน จาก สกก .บ้านร่องส้าน จำกัด กับสินค้าเกษตร/ประมง จังหวัดพังงา คือ มังคุด 2.5 ตัน กะปิ 1,000 กระปุก ปลาฉิ้งฉ้าง 480 กก. จาก สกก.สกต.ธกส.พังงา จำกัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกำลังพลกองทัพบก และ กองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นผู้ส่งมอบและแลกเปลี่ยนสินค้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

99281938 3221180094579646 1805428350852792320 o

99117887 3221180234579632 2343914604347785216 o

99113759 3221183787912610 7475733162459398144 o