วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีเรื่องการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร (ข้าวหอมมะลิพะเยา) ปีการผลิต 2563/64 เพื่อพิจารณาโครงการรวบรวม รับซื้อ ปรับปรุงคุณภาพการแปรรูป และจำหน่ายข้าวหอมมะลิพะเยา ปีการผลิต 2563/64

100549414 3236665839697738 1467343544812306432 o

99350414 3236665829697739 4521646676221362176 o