วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ประจำปี พ.ศ.2563 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 – 5 , นิคมสหกรณ์เชียงคำ และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือตามแนวทางดังกล่าว

100041790 3239026266128362 3990986690658304 o

99298618 3239025999461722 5869845904097280 o