วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้าวตามโครงการพะเยาโมเดล ปีการผลิต 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม

99428171 3239104742787181 3024858523549827072 o

101275565 3239104632787192 2534737879595220992 o

99424452 3239104566120532 4232710130136776704 o