วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรจังหวัดพะเยา "พะเยาโมเดล" ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา "พะเยาโมเดล" (ข้าวหอมมะลิพะเยา) ปีการผลผลิต 2562/63 และกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการผลิตฯ ข้าวหอมมะลิพะเยา ปีการผลิต 2563/64 โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) ร่วมการประชุม

103769511 3274283025936019 4770635433437656990 o

101933669 3274283105936011 3715514682511060610 o