วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อประมวลข้อบกพร่อง และแนะนำแนวทางในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ร่วมพิจารณาการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 12 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

83124762 3299195200111468 3634502790981765617 o

104663204 3299195286778126 5975171966159998622 o