วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

102968820 3301594993204822 7361308527200373078 o

103463635 3301595126538142 3202742311885633980 o