วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Web conference เพื่อรับทราบและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

104482827 3315888741775447 863678984679747654 o

105022219 3315888691775452 1329410418015069343 o