icon speakerข่าวประชาสัมพันธ์

iconpdfรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (11/04/2560)
iconpdfประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) (27/03/2560)
iconpdfรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสหกรณ์) (22/03/2560)
iconpdfรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (22/03/2560)
iconpdfรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (13/03/2560)
iconpdfรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) (20/02/2560)
iconpdfที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๗๘๖ ว๖๗๘๗ ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๙ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (14/12/2559)
iconpdfบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (28/11/2559)
iconpdfรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (16/11/2559)
iconpdfรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (07/11/2559)
iconpdfรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/10/2559)

footer line2