ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด iconpdf