ข้อมูลสาธารณะ สำนักงานสหรกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)