ข้อมูลสาธารณะ สำนักงานสหรกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

2565

  รายการ หมายเหตุ
hand o right โครงสร้าง  
hand o right ข้อมูลผู้บริหาร  
hand o right อำนาจหน้าที่  
hand o right แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาพน่วยงาน  
hand o right ข้อมูลการติดต่อ  
hand o right กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
hand o right ข่าวประชาสัมพันธ์  
hand o right Q & A  
hand o right Social Network icon facebook  
hand o right คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
hand o right คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
hand o right ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
hand o right รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  
hand o right การให้บริการ e–Service ยังไม่เปิดให้บริการ
hand o right แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน้ารวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
hand o right ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน้ารวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
hand o right สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน้ารวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
hand o right รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน้ารวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
hand o right การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 Foot WeAreHope