สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564