ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมและสำนักงานศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

Foot WeAreHope