ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมและสำนักงาน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Foot WeAreHope