นิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

79 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร/โทรสาร 032-461200

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website : http://nikom.cpd.go.th/thayang/index.php

 

       Foot WeAreHope