1

 

ที่ตั้งและสภาพพื้นที่นิคมสหกรณ์ชะอำ

                          นิคมสหกรณ์ชะอำ ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

                         ทิศเหนือ                                    จด        คลองชลประทานสายใหญ่ 2

                         ทิศใต้                                        จด        คลองชลประทานสายใหญ่ 1

                         ทิศตะวันออก                             จด        ทะเลอ่าวไทย

                         ทิศตะวันตก                               จด        ทางรถไฟสายใต้

                        นิคมสหกรณ์ชะอำ มีพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 33,000 ไร่ พื้นที่ดำเนินงานในเขตตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง ตำบลปึกเตียน ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง และ ตำบลหนองศาลา ตำบลบางเก่า          อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวม 5 ตำบล 3 อำเภอ และ 21 หมู่บ้าน

                        สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนเพชร มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 สาย คลองซอยสายต่าง ๆ จึงทำให้มีน้ำในการทำการเกษตรสมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา

                        สภาพดิน ส่วนมากเป็นดินปนทราย และดินเค็ม

                        ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 87% ของปริมาณน้ำฝนทั้งปีโดยเฉลี่ย 827.60 มิลลิเมตร                         

                        แหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี ได้แก่ คลองชลประทาน สาย 1 และสาย 2

 

สำนักงานนิคมสหกรณ์ชะอำ

2/2 หมู่ 3 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณี 76130

โทร 0-3270-6569

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

website : http://nikom.cpd.go.th/chaam

แผนที่ตั้งสำนักงาน

       Foot WeAreHope