ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วัน เวลาสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด