ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

วัน เวลาสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด