สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565