ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมประตู 2 บาน นิคมสหกรณ์ชะอำ

รายละเอียด