วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ 9/2565 ร่วมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังที่ตั้งนิคมสหกรณ์ และศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานรอบเดือน สิงหาคม 2565