วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายธีรภพ บัวจีน ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ร่วมให้การต้อนรับ

Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย Ms. Eynat Shlein อธิบดีและผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล และ Mr. Ariel Seidman รองหัวหน้าผู้แทนทางการทูต และคณะตัวแทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ร่วมด้วยนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดอำเภอชะอำ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาดิน ระบบชลประทาน การทำฝนหลวง การส่งเสริมด้านการเกษตรและงานด้านสหกรณ์ ซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในอาคารคุ้มเกล้า และเยี่ยมชมแปลงทับทิม และโรงเรือนสำหรับปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ (Greenhouse) ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอิสาราเอล จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมอาคารแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายมีทั้งหมวก กระเป๋า รองเท้า ที่รองแก้ว เข็มขัด