สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565